Dizajn loga a návrh vizuálnej identity

Logo je hlavný identifikačný a komunikačný prvok vašej značky. Vytvorím špičkové vektorové logo (príp. redizajnujem staré) a navrhnem vizuálnu identitu, ktorá bude reprezentovať vašu firmu.